Info

Skupina Black Media byla založena jako tvůrčí nástroj družstevně-výrobního charakteru. Původním cílem členů bylo vytvořit hudební skupinu. Experimenty na hudebním poli dokázaly, že až na pózování pro fotografie na obaly zvukových nosičů nejsou členové Black Media dostatečně vyzrálí. Proto se skupina stáhla do sféry výtvarných aktivit a začala fungovat jako nástroj realizace činů, které by žádný umělec nechtěl provozovat sám.

—–

Black Media group was founded as a creative platform with coop-manufacturing characteristics. The members initially wanted to form a music band. But music experiments and posing attemps for audio media covers have shown they were not ready yet. Therefore, the group withdrew to the realm of visual arts and began to work as a platform of realization of events no artist would like to realize alone.

IMG_9000